สุ่มเลือกไฟล์หรือ Folder ใน File Explorer ของ Windows

วิธีง่ายๆ และแนะนำเยอะคือใช้โปรแกรม RandomSelectionTool ของ Ivan Yu

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะ Click ขวา เพื่อ Select Random ได้

ต้องติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable เพื่อให้โปรแกรมทำงานด้วย

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)

Download ได้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328

1.https://www.ghacks.net/2014/11/25/select-a-random-file-in-windows-explorer/

2.https://www.ilovefreesoftware.com/25/tutorial/how-to-randomly-select-a-file-folder-in-window-file-explorer.html

3.https://betanews.com/2014/11/25/select-random-files-in-explorer-with-random-selection-tool/

4.https://www.ivanyu.ca/randomselectiontool/

5.https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 − 26 =