แก้ปัญหา WordPress Plugin WPS Hide Login ตั้งชื่อไว้แล้วลืม

หลังจากติดตั้ง WordPress เสร็จเรียบร้อย ก็เจอคำแนะนำที่น่าสนใจจาก [1] คือ ข้อที่ว่าให้เปลี่ยน administrator URL จากเดิมเวลาจะเข้าใช้งานก็เข้าด้วย domain.com/wp-admin เราก็สามารถตั้งชื่อใหม่เองได้เลยไม่ต้องใช้ wp-admin ป้องกันคนมาพยายาม Login เป็น Admin โดยตัว Plugin ที่เลือกใช้ในการทำงานนี้ก็คือ WPS Hide Login ซึ่งใช้ง่ายไม่มีปัญหาอะไร แต่ต่อมาพอจะ Login เกิดลืมว่าเคยตั้งชื่อ Path ว่าอะไร เลยไม่สามารถเข้าใช้งาน WordPress ของเราได้เลย การแก้ไปเจอมาจากหน้า Support ของ Plugin ตัวนี้ [2] มี 2 วิธีคือ 1.เข้าไปที่ Server แล้วเปลี่ยนชื่อ Folder ของ Plugin ตัวนี้ไปเป็นชื่ออื่นก่อน ก็จะทำให้เราสามารถเข้าไปที่หน้า Admin ได้จาก URL เดิมคือ /wp-admin เมื่อเข้าไปดูหรือแก้ไขแล้วก็ …