ตัวย่อสมาคมเทนนิส ATP กับ WTA

เป็นสมาคมเทนนิสของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง

เว็บ kanzuksa บอกว่า

ATP = Association of Tennis Professionals หมายถึง สมาพันธ์นักเทนนิสชาย

เว็บ dafabetsports บอกว่า

เอทีพี (ATP) เป็นสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านเทนนิส (Association of Tennis Professionals )

และ ดับเบิลยูที (WTA) สมาคมเทนนิสหญิง (Women’s Tennis Association)

นอกจากนี้ยังมี

International Tennis Federation สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF)

เป็นผู้จัดการแข่งขัน Grand Slam 4 tournaments

ส่วน ATP กับ WTA จัดการนักเทนนิสชายหญิง จัดการแข่งขัน พวก ATP WTA และให้คะแนนจัดอันดับนักเทนนิส

 

1.http://www.kanzuksa.com/andrewbiggs/subkao-aug2006-30.htm

2.https://th.dafabetsports.com/betting-help/betting-guide/tennis-basics

3.http://www.ltat.org/content.php?id=1038