สรุปการ Print Screen หรือ Screen Capture ใน Windows 10

เป็น Shortcut ที่ใช้บ่อยแต่ก็ลืมบ่อยมากเหมือนกัน เพราะมันมีหลายแบบ เลยชอบสับสนทุกที

สรุป 3 วิธีง่ายๆ

1.PrtScrn = Cap ทั้งจอลง Clipboard

2.Alt + PrtScrn = Cap แค่ Active Window ลง Clipboard

3.Win + PrtScrn = Cap ทั้งจอ สร้างเป็นไฟล์รูป อยู่ที่ C:\Users\<name>\Pictures\Screenshots

แถมข้อสุดท้าย

4.Win + Shift + S = Cap แบบให้เรากำหนดขอบเขตเอง

ที่ใช้อยู่ตอนนี้คือใช้คู่กับโปรแกรม PasteIntoFile[2] มันจะสะดวกมากเวลากด Print Screen ข้อ 2 เสร็จแล้วก็ Click ขวาเพื่อวางลงมาเป็นไฟล์ได้เลย

1.https://www.businessinsider.com/how-to-screenshot-on-windows

2.https://github.com/EslaMx7/PasteIntoFile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 5 = 10