การแปลง Physical Machine ไปเป็น Virtual Machine

วิธีการแปลงคอมของเราปกติไปอยู่ในรูปแบบ Virtual เขาเรียกว่า P2V (physical to virtual) เวลาหาข้อมูลเรื่องนี้จะเจอว่าใช้วิธี VMware vCenter Converter เป็นที่แนะนำมากที่สุด ตั้งแต่เมื่อก่อนมาจนตอนนี้ก็ยังเป็นวิธีที่มีคนแนะนำเยอะ แต่ในปัจจุบันเจอว่ามันมีวิธีอื่นมาแนะนำเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนจึงลองเลือกวิธีที่น่าสนใจมาลองดูว่าจะได้ผลดีกว่าหรือเปล่า จากเดิมที่ใช้ VMware แปลงออกมาเป็น Virtual Disk เอามาใช้กับ VirtualBox แล้วมันทำงานช้ามาก

จากที่ค้นหามาเจอวิธีที่สนใจคือ

1.Disk2vhd ของ Microsoft[1]

2.EaseUS Todo Backup[2]

3.AOMEI Backupper[3][4][5]

ปกติก็ใช้งาน AOMEI Backupper ในการ Backup อยู่แล้ว ดังนั้นจึงสนใจเลือกใช้งานตัวนี้

โดยวิธีการทำนั้นก็ง่ายมาก มันไม่ได้ทำการแปลงจาก Physical ไปเป็น Virtual โดยตรง แต่ใช้วิธีการดัดแปลงนิดหน่อยของขั้นตอนการทำ Backup และ Restore เอามาทำเป็น Virtual

หลักการก็คือให้เราทำการ Backup System ก่อน เสร็จแล้วก็เอามา Restore ใส่เข้าไปใน Virtual โดยการเอา Backup มา Restore ใส่ใน Virtual นี้จะต้องมีขั้นตอนการใช้ Bootable Media ของ AOMEI Backupper มาเป็นตัวเชื่อมการทำงาน และใช้วิธีของ VirtualBox ในการทำให้ Virtual Machine มองเห็นไฟล์ที่เรา Backup ไว้

สรุปขั้นตอนที่ทำ(เป็นการแปลง Windows ไปอยู่ใน VirtualBox)

1.ใช้ AOMEI Backupper ทำการ Backup System ให้เรียบร้อย จะได้ไฟล์ Backup มา 1 ไฟล์

2.ใช้ VirtualBox สร้าง Virtual Machine ขึ้นมาใหม่เลือก System ให้ตรงกับอันที่เรา Backup และสร้าง Virtual Hard Disk ขึ้นมาใหม่ด้วย

System และ Hard Disk ใหม่ที่เพิ่งสร้างมาใน VirtualBox นั้นมัน Boot ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรข้างในเลย เราจะไปสร้าง Bootable Disc ของ AOMEI Backupper มาใช้ในการ Boot

3.ใช้ AOMEI Backupper ทำการ Create Bootable Disc จะได้ไฟล์ .iso มา 1 ไฟล์

4.ใน VirtualBox ทำการ Start System ใหม่ขึ้นมาเลย แล้วกด F12 เพื่อเลือก Boot Device เราจะเลือก Boot จาก CD-ROM แต่ก่อนจะเลือกให้เราใส่แผ่น .iso เข้าไปก่อน โดยกดที่ Menu Devices > Optical Drives > Choose a disk file… แล้วเราก็เลือกไฟล์ .iso ที่ได้มาจาก AOMEI Backupper ในข้อ 3 จากนั้นกดเลือก Boot ด้วย CD-ROM มันจะ Boot ขึ้นมาเป็นโปรแกรม AOMEI Backupper

5.ในโปรแกรม AOMEI Backupper เราเลือก Restore แล้วเลือกไปที่ Backup ที่เราทำไว้ในข้อ 1 หลังจากนั้นมันก็จะทำการ Restore ทุกอย่างมาอยู่ในรูปแบบ Virtaul Machine เรียบร้อย

ในขั้นตอนนี้ตอนเราเลือก Restore ในตอนแรกมันจะมองไม่เห็นไฟล์ Backup จากข้อ 1 เพราะเรากำลังอยู่ในโลกของ Virtual เราต้องใช้วิธีทำให้ไฟล์ Backup นั้นส่งเข้าไปใน Virtual ด้วย โดยมีหลายวิธีที่สามารถทำได้ เช่น

5.1 ใส่ Flash Drive แล้วตรง Devices เราก็เลือก USB Flash Drive นั้นเพื่อส่งไปให้ Virtual

5.2 เอาไฟล์ Backup มาสร้างเป็นแผ่น .iso อีกอันแล้วเอามาใส่ให้ Virtual ก็ได้ มีหลายโปรแกรมที่สามารถสร้างไฟล์ .iso ได้ เช่น BurnAware Free สามารถสร้างแผ่นข้อมูล Blu-ray XL 100GB ได้

5.3 สร้าง Shared Folders ใน VirtualBox ก็ได้เพื่อให้มองเห็นไฟล์ Backup ที่สร้างไว้

หลังจากได้ทดลองใช้งานปรากฏว่าทำงานได้เร็วเป็นปกติ ไม่มีอาการช้าเลย ถือว่าวิธีนี้ใช้งานได้โอเคเลย

1.https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/disk2vhd

2.https://www.easeus.com/todo-backup-guide/convert-physical-to-virtual.html

3.https://www.ubackup.com/universal-restore/migrate-os-to-virtual-machine-1234.html

4.https://www.ubackup.com/universal-restore/migrate-existing-windows-installations-to-virtualbox-4125.html

5.https://www.ubackup.com/universal-restore/best-practices-for-p2v-migration-0528.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 22 = 29