การเพิ่ม Icon แสดงสถานะต่างๆของ Keyboard ตรง System Tray

เวลาใช้โปรแกรม Remote ไปทำงานที่เครื่องอื่น มันทำให้เรามองไม่เห็นว่าเครื่องนั้นมีการกดปุ่มอะไรที่ Keyboard ค้างไว้บ้าง เช่นพวก Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock

การเอาโปรแกรมนี้มาใช้ทำให้เห็นชัดเจน สามารถดูได้ง่ายๆตลอดเวลา ชื่อโปรแกรม TrayStatus มีทั้งแบบ Free และแบบ Pro

1.https://www.traystatus.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 − = 37