การอ่านค่าน้ำตาลจากฉลากอาหาร เวลาที่ไม่มีตารางข้อมูลโภชนาการให้ดู

คนที่ควบคุมอาหารจะดูตารางข้อมูลโภชนาการเสมอเวลาจะซื้ออะไรมากิน ซึ่งในตารางมันจะมีตัวเลขแสดงชัดเจนว่าน้ำตาลกี่กรัม ซึ่งถือเป็นหน่วยมาตรฐานที่ทุกคนจะเข้าใจกันดีว่ามากน้อยแค่ไหน

แต่จะมีของกินบางอย่างที่ไม่มีตารางแสดงให้ดูโดยจะใช้การบอก ส่วนประกอบสำคัญเป็น % แทน ซึ่งจะมีค่าน้ำตาลบอกไว้ด้วย

วิธีดูคือขั้นแรกให้เราดูน้ำหนักสุทธิ เป็นกรัม(g) หรือปริมาตรสุทธิ เป็นมิลลิลิตร(ml) ถ้าบอกเป็นกรัมให้เราเอามาคิดเทียบกับน้ำหนักได้เลยมันจะมีค่าออกมาเป็นกรัมเพราะ % ที่บอกไว้มันเทียบกันได้ตามปกติอยู่แล้ว

แต่ถ้าบอกเป็นปริมาตร(พวกของกินที่เป็นน้ำ) เราเอา % น้ำตาลมาคิดแบบเดียวกันได้เลยผลออกมาเป็นปริมาตรน้ำตาลซึ่งเราจะต้องแปลงให้มีหน่วยเป็นกรัม แต่เพื่อความง่ายให้เราตีความว่าค่านั้นมีค่าเท่ากับกรัมไปเลย เพราะปกติมันจะเท่ากันถ้าเป็นน้ำเปล่า แต่ในน้ำหวานอื่นๆจะไม่เท่ากัน เพียงแต่เราประมาณว่ามันเท่ากันเพื่อคำนวนออกมาอย่างคร่าวๆได้ก่อนซื้อว่ามีน้ำตาลมากหรือน้อย

นั่นคือเราเอา % มาเทียบกับ น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ หมายความว่าถ้ากินหมดขวดหรือหมดซองจะได้น้ำตาลเท่านั้น แต่ถ้าเราอยากได้ตัวเลขให้เหมือนกับเวลาแสดงไว้ในตารางข้อมูลโภชนาการ เราก็เอา % มาเทียบกับ 1 หน่วยบริโภคแทนก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

52 + = 55