การทำ Icon Show Desktop ไว้ที่ Taskbar

สร้าง New Shortcut โดยใส่ค่านี้เข้าไป

%windir%\explorer.exe shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}

จบ

คือเมื่อก่อนมันจะมี Icon อยู่บน Taskbar แต่ปัจจุบันมันกลายเป็น Icon เล็กๆอยู่มุมขวาล่าง เวลาใช้งานกับเครื่องที่เรา Remote ไปหามันเล็งและกดยาก จึงต้องสร้างมาเป็น Icon ให้กดใช้ง่ายๆ

วิธีคือ Click ขวา ไปตรงหน้าจอ Desktop เลือก New > Shortcut แล้วใส่ค่าที่บอกไว้ข้างบนลงในช่อง Input ไม่รู้เหมือนกันว่าค่านี้มันคืออะไรและเอามาจากไหน แต่หามาหลายที่เขาก็ให้มาเลย กด Next แล้วตั้งชื่อแล้วกด Finish จะได้ Shortcut มา 1 อัน

สามารถเปลี่ยนรูป Icon เป็นรูปที่ต้องการได้เลยโดย Click ขวาไปที่ Shortcut เลือก Properties > Change Icon

เสร็จแล้วการจะเอาไปไว้บน Taskbar ก็ Click ขวาเลือก Pin to taskbar หรือ Click ขวาแล้วลากไปไว้ก็ได้

จากที่หามามันมีอีกวิธีหนึ่ง แต่วิธีนี้ดูแล้วง่ายสุดแล้ว

1.https://troubleshooter.xyz/wiki/add-show-desktop-to-taskbar-windows-10/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 22 = 25