การทำ Icon Show Desktop ไว้ที่ Taskbar

สร้าง New Shortcut โดยใส่ค่านี้เข้าไป

%windir%\explorer.exe shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}

ไม่รู้เหมือนกันว่าค่านี้มันคืออะไรและเอามาจากไหน แต่หามาหลายที่เขาก็ให้มาเลย

เสร็จแล้วการจะเอาไปไว้บน Taskbar ก็ Click ขวาเลือก Pin to taskbar

จบ

สามารถเปลี่ยนรูป Icon เป็นรูปที่ต้องการได้เลยโดย Click ขวา Properties > Change Icon

จากที่หามามันมีอีกวิธีหนึ่ง แต่วิธีนี้ดูแล้วง่ายสุดแล้ว

1.https://troubleshooter.xyz/wiki/add-show-desktop-to-taskbar-windows-10/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *