การทำให้โปรแกรมเปิดทำงานเองอัตโนมัติเวลาเปิดเครื่อง

โปรแกรมบางตัวจะมีให้ตั้งค่าว่าจะ ให้เปิดเองตอนเข้า Windows

จะเจอคำพูดเช่น

run at startup

start with windows

ส่วนโปรแกรมที่ไม่มีให้ตั้ง เมื่อก่อนเราต้องลากเอา Shortcut ของโปรแกรมนั้นไปวางใน Menu Startup

แต่ปัจจุบันใน Windows 10 มันทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว

เราต้องลากไปไว้ที่ Folder Startup แทน

อยู่ที่ C:\Users\<name>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

เวลาเราเอา Shortcut อะไรเข้าไปใส่ มันจะมี โปรแกรมนั้นโผล่ขึ้นมาตรง Tab Startup ของโปรแกรม Task Manager เลยทันที และในจุดนี้เรายังสามารถเปิดปิดโปรแกรมที่เราต้องการหรือไม่ต้องการให้ทำงานเวลา Startup ได้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 79 = 84