การทำให้หน้า My Feed ของ Microsoft Edge(Chromium) เป็นหน้าข่าวของไทย

Settings > New tab page > Customize > Language & content

เลือก ไทย

ใน Android

Settings > New tab page > Select region and language เลือก ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 45 = 46