การย้าย Profile ของ Thunderbird

Last Updated on 2021-08-27 Thunderbird เป็นโปรแกรมฟรีที่เราต้องติดตั้งไว้ที่เครื่องของเราสำหรับเอาไว้เข้าใช้งาน Email ต่างๆ ที่เรามีเช่น Hotmail, Gmail จากเดิมที่เวลาเราใช้งาน Email ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Email แต่ละเจ้า เมื่อเราใช้ Thunderbird เราก็จะเข้าใช้งาน Email ต่างๆ ของเราผ่านทางโปรแกรมนี้แทน และที่สะดวกมากๆ เลยคือ เราสามารถใส่ Email ไว้ใช้งานได้พร้อมกันหลายๆ Email ถือเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้สะดวกมากๆ สำหรับคนที่มี Email เยอะหลาย Account และเป็นโปรแกรมที่ไว้ใจได้เพราะมาจาก Mozilla ที่เป็นผู้สร้าง Firefox ด้วย เราติดตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องแล้วใส่ข้อมูลของแต่ละ Account เข้าไปแล้วให้มันจำไว้ พอคราวหลังมาเปิดโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวเราก็สามารถเข้าถึงทุกๆ Account ได้เลยโดยไม่ต้องคอย Login ผ่านเว็บทีละ Account แต่พอใช้งานไปนานๆเข้า Folder ที่เก็บ Email มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มีผลมาจากการใช้งานที่จะต้องดึงข้อมูล Email มาเก็บไว้ในเครื่อง …