NFT คืออะไร

ตอบ NFT มันก็คือสิ่งของที่อยู่ในโลกของ Blockchainซึ่งในโลกของ Blockchain นี้ มันก็เป็นโลกที่สร้างมาเพื่อใช้เก็บข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของของชิ้นไหนก็แค่นั้น จบ ถ้าจะให้อธิบายเพิ่มเติม ก็จะบอกว่า สิ่งของที่ว่านี้ มันจับต้องไม่ได้นะ เพราะมันอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลซึ่งเมื่อเอาไปเก็บไว้ในโลกของ Blockchain ที่ช่วยระบุตัวตนเจ้าของได้เนี่ยมันเลยทำให้เกิดไอเดียต่างๆ มากมาย แล้วแต่จะคิดเอาไปใช้กัน เช่น เอามาทำเป็นของสะสม เอามาเล่นเป็นเกม เป็นต้น แล้วโลกของ Blockchain ก็ไม่ได้มีเพียงโลกเดียวนะ มันมีคนสร้างออกมาเยอะแยะหลายโลกมากเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาของของเราไปเก็บไว้ที่โลกใบไหน ก็ตามแต่คุณสมบัติของ โลก Blockchain นั้นๆ เวลามีศัพท์ใหม่ๆ ออกมาทีก็ต้องค้นหาข้อมูลกันว่ามันคืออะไร แต่ส่วนมากเวลาหาเจอมันก็จะอธิบายเยอะยาว ยิ่งอ่านยิ่งฟังก็ยิ่งงงกว่าเดิม คือมันเป็นศัพท์ใหม่ที่อธิบายด้วยศัพท์ใหม่ การจะเข้าใจ NFT Art ต้องเข้าใจ NFT ก่อน จะเข้าใจ NFT ก็ต้องเข้าใจ Token และ Blockchain ก่อน การจะเข้าใจ Blockchain ก็ต้องเข้าใจปัญหาที่นำมาสู่การสร้าง Blockchain ก่อน อย่าง Web 3.0 …