Task Manager ใน windows7 มันไม่มีพวก tab กับ menubar

ง่ายๆ ให้กด double click ลงไปตรงหน้า Task Manager ตรงที่ว่างๆ มันก็จะคืนมาเหมือนเดิม