Search Plugin ใน WordPress

มันไม่มีการให้เราเรียงผลการค้นหาเลย

ถ้าเจอออกมาเยอะก็ต้องไล่หาไปหลายหน้า

แต่อย่างน้อยมันก็เรียงตามคำที่ตรง

ดังนั้นหน้าแรกๆก็คงครอบคลุม Plugin ที่เราต้องการได้

แต่เพิ่มวิธีให้เรากรองเร็วขึ้นโดย ต้องการหาตัวที่มีคนติดตั้งล้าน, แสน, หมื่น

เราก็ค้นว่า