paysbuy step1

ตัวแปรต่างๆที่เราจะต้องส่งแบบ ยost ไปให้ paysbuy
มีทั้งหมด 20 ตัว
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1.พวกที่เป็นค่าถาวรตอนสมัครเราจะได้รับค่ามาจะใช้เป็นค่าเดิมตลอด
2.ค่าที่เปลี่ยนไปตามการจ่ายเงิน เช่น ราคา ชื่อสินค้า
3.ค่าที่ไม่บังคับ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้