ทำความเข้าใจ Thai Kedmanee, Thai Kedmanee (non-ShiftLock) และ Thai Pattachote

2021-08-21

เมื่อก่อนเวลา Add Keyboard ภาษาไทย ใน Windows ส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้

Thai Kedmanee (non-ShiftLock)

[1] “เพราะเวลาเปลี่ยนภาษา แล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่า Shift Lock อยู่หรือไม่ มันจะไม่ Lock”

[2] “แบบ non-ShiftLock จะไม่ล๊อคปุ่ม Shift ก็คือไม่ต้องกังวลว่าปุ่ม Caps Lock จะค้างหรือไม่”

แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่

แต่ปัจจุบันใน Windows 10 เราเลือกแค่ Thai ได้เลย โดยสิ่งที่ Windows เลือกให้เราข้างในคือ Thai Kedmanee เรียบร้อย

เมื่อก่อนเวลาเข้าไปแอด Keyboard มันจะมีให้เลือกหลายอย่าง

1. Kedmanee กับ Pattachote

ให้เลือก Kedmanee ตามเหตุผลที่

http://www.nectec.or.th/it-standards/keyboard_layout/thai-key.htm

บอกมาคือ เมื่อก่อนมันมี 2 แบบให้เลือก

Kedmanee มีมาก่อนตั้งแต่พิมพ์ดีดแล้ว

แล้วคราวนี้ก็มีการวิจัยตัวใหม่ที่ดีกว่าออกมาคือ Pattachote ซึ่งผลวิจัยก็ประมาณว่า การวางนิ้ว หรือการพิพ์มันมีผลดีกว่า

แต่สุดท้าย องค์การ หรือ สถาบัน อะไรสักอย่าง เขาก็ประกาศว่า ใช้ Ketmanee เป็นมาตรฐาน keyboard ภาษาไทยไป

“TISI announced the Ketmanee layout as the standard layout for computers”

2. Kedmanee ธรรมดาหรือแบบ non-ShiftLock

ส่วนใหญ่แนะนำให้เลือก non-ShiftLock

หาข้อมูลแล้วไม่เจอที่ออกมาอธิบายแบบชัดๆ ตรงๆ เท่าไหร่

แต่ไปเจอที่ฝรั่งเขาเขียนคุยกันที่นี่

http://rikker.blogspot.com/2008/06/setting-up-thai-keyboard-in-windows.html

The difference between ‘plain’ Kedmanee and non-shift lock Kedmanee is that the lock state only affects the caps lock LED in the latter, while in the former it also interchanges the shift and non-shift characters on each key. I suppose the shift-lockable version would be useful if you wanted to enter a lot of numeric data in the Thai script, as the Thai digits are the shift characters on their keys.

สรุปว่า ถ้าต้องการพิมพ์เลขไทยเยอะๆ ให้ใช้ Thai Kedmanee ธรรมดาเพราะจะใช้ Caps Lock ช่วยได้ โดยไม่ต้องคอยกด Shift ค้างไว้เองตลอดเวลา

จากการทดลองเอาเองคือ Thai Kedmanee (non-ShiftLock) ก็คือ Caps lock จะไม่มีผลในภาษาไทย คือถ้าจะพิมพ์ตัว ศ เราต้องกด Shift ช่วยเท่านั้น ส่วน Caps Lock จะมีผลกับภาษา ENG ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น

สรุป ปุ่ม Shift มีผลกับทั้งภาษาไทยและ ENG คือจะเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือใช้เปลี่ยนเป็นอักขระสำรอง

ส่วนปุ่ม Caps lock ธรรมดาจะมีผลกับแค่ อักษรของ ENG เท่านั้น (จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) แต่จะไม่มีผลอะไรกับภาษาไทย

ถ้าอยากให้ Caps lock มีผลกับภาษาไทยก็ให้เลือกใช้ Thai Kedmanee แล้วจะทำให้ Caps lock ในภาษาไทยจะมีผลเหมือนกด Shift

1.http://vikingsx.blogspot.com/2010/02/windows.html

2.https://www.f0nt.com/forum/index.php?topic=20569.0

3.https://deskthority.net/wiki/Shift_lock

4.http://frontierdigest.blogspot.com/2009/03/windows-regional-setting-thai-non.html