6 ตระกูลเศรษฐีแสนล้านของไทย

เศรษฐีไทยที่มีความมั่งคั่งเกินแสนล้าน มีเพียง 6 ตระกูลเท่านั้นคือจิราธิวัฒน์ เจียรวนนท์ สิริวัฒนภักดี อยู่วิทยา รัตนรักษ์ และไชยวรรณ

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มหาเศรษฐีแสนล้านคนใหม่ของไทย