2 อย่างที่ต้องทำตอนใช้งาน Tor Browser

Tor Browser มันจะมี Add-ons ติดมาให้เราต้องเปิดใช้งานคือ
1.NoScript
2.HTTPS-Everywhere