โปรแกรมทดสอบ USB DRIVE แบบง่ายๆ

ขั้นแรกหาดูคุณสมบัติของมันก็ไม่มีอะไรมาก 2 ตัวที่สำคัญคือ Read Speed กับ Write Speed
และเว็บ raymond ก็แนะนำโปรแกรมที่ง่ายๆมาให้ลองทดสอบดู
โดยโปรแกรมที่ง่ายและตรงที่สุดก็คือ ‎SpeedOut version 0.5‎

https://www.raymond.cc/blog/test-read-and-write-speed-of-usb-flash-drives-with-usbdeview/
https://sites.google.com/site/mbentefor/