โปรแกรมตัดต่อไฟล์ pdf

โปรแกรมที่แนะนำคือ PDF Splitter and Merger Free

ปัญหามันเกิดจากมีไฟล์อยู่ 1 ไฟล์ที่โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต

400 กว่าหน้า แต่มันมีอยู่หน้าหนึ่งที่ใหญ่กว่าหน้าอื่นๆมาก

พอเปิดกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader แล้วมันจะทำให้ทุกหน้าเล็กจิ๋วจนมองไม่เห็นแล้วหน้าที่ใหญ่สุดนั้นมันจะพอดีหน้าจออยู่หน้าเดียว

ทำให้ใช้งานยากมาก จนไปเจอโปรแกรมนี้ มันให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการตัดต่อ

แล้วเราก็ระบุว่าไฟล์ที่จะ Export ออกมานั้นจะให้มันมีหน้าอะไรบ้าง

เราก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็กดทำงานเราจะได้ไฟล์ใหม่ที่ไม่มีหน้าที่ไม่ต้องการเรียบร้อย

โดยการระบุหน้าที่ต้องการ Export ก็ง่ายคือ ระบุเหมือนตอนเราจะ Print งานได้เลย

เช่น 1,5-10,12