โปรแกรมตรวจการก๊อบปี้วิทยานิพนธ์

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.copy-cat.in.th/mycat.html

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.akarawisut.com/

ของต่างประเทศ
http://turnitin.com/

ที่มา
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1405336520