แปลง ฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ เป็น diagram

เวลาที่ต้องการทำความเข้าใจกับ ฐานข้อมูลที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน แต่ไม่มีเอกสารให้ดู (เพราะอะไร?)

เราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่า Reverse Engineer คือทำย้อนกลับ โดยการเปลี่ยน ฐานข้อมูลที่เรามีอยู่

ให้กลับมาเป็นภาพ diagram ที่โยงความสัมพันธ์ของ Table ต่างๆ ให้ดูเข้าใจง่าย

ซึ่งโปรแกรมที่ทำได้ และ ฟรี และ เจ้าของเป็นที่รู้จักเป็นตัวเป็นตน ก็คือ MySQL Workbench

ก็คือเจ้าเดียวกับ MySQL ฐานข้อมูลฟรีชื่อดัง นั่นแหละ

การติดตั้งก็จะต้องใช้ .Net Framework บางครั้งติดตั้งไม่ได้ก็ต้อง Update Windows ก็มี

เมื่อติดตั้งได้ก็ใช้งานได้ง่ายๆด้วยการ เลือกที่เมนู Database > Reverse Engineer

หลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนของโปรแกรมไปได้เลย

จบ