เวลาทำงานเสร็จเราจะบันทึกวันที่เสร็จหรือ กำหนดเสร็จ

คิดว่าเราควรจะเลือกบันทึกวันที่เราทำเสร็จดีกว่า เพราะคิดว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าเราทำงานได้มากน้อยแค่ไหน
เริ่มแรกเราวางงานลงไปวันที่กำหนดเสร็จ แต่พอเราทำเสร็จก่อนเวล ให้เราเลื่อนงานนั้นมาอยู๋ในวันที่ทำำเสร็จ