เรียนรู้การใช้งาน xcharts

http://tenxer.github.com/xcharts/

key characteristic
1. ฟรี
2. สวยงาน ทันสมัย เพิ่งออกมาใหม่
3. ใช้ offline ได้ ไม่เหมือน google ต้อง lib แบบ online

โครงสร้างการใช้งาน
1. import javascript
d3.v3.min.js
xcharts.min.js

2. import css
xcharts.min.css

3. html ส่วนที่จะแสดงผล

4. script ที่ใช้รัน
var data = { format ของ data ต้องไปเรียนรู้ }
var myChart = new xChart(‘bar’, data, ‘#myChart’);

เริ่มเรียนรู้ format ชองข้อมูล
1.xScale/yScale
เป็นการจัดการกับแกน x/y เช่น ถ้าใช้ ordinal มันจะเรียงลำดับ ตามอักษรเลย

2.xMin/xMax/yMin/yMax
ค่าที่อนุญาติ น้อยสุด มากสุด ของ x/y แต่เท่าที่ลองมันไม่ได้ผล

3.type
ไม่ต้องใส่ก็ได้ ค่อยไประบุประเภทกราฟตอนสร้าง

main
comp