เริ่มใช้งาน SVN ใน Eclipse

ขั้นแรกเราต้อง install plugin ชื่อ Subclipse ลงใน Eclipse ก่อน

โดยเอาชื่อไป Search หา URL เอาใน Google แล้วเข้าไปเว็บ Subclipse แล้วเข้าไปที่

Download And Install แล้วเขาจะบอก URL ที่จะต้อง Copy มาใส่ใน Eclipse

เช่น Eclipse update site URL: http://subclipse.tigris.org/update_1.8.x

Copy มาแล้วเอามาใส่ที่ในโปรแกรม Eclipse > Help > Install New Software

ใส่ URL เข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาว่ามีโปรแกรม SVN เราก็เลือกแล้วก็ Next ไปเรื่อยๆ

เสร็จการติดตั้ง Subclipse

คราวนี้ก็เริ่มใช้งาน Click ขวาที่โปรเจ็กของเรา เลือก Team > Share Project

แล้วก็ใส่ Path ของ repo ที่เราต้องการจะลิ้งมันกับ Project ของเรา

ต้องไปสร้าง repo รอไว้ก่อนใน SVN Server นะ