เริ่มต้นใหม่กับ Java Swing

เริ่มแรกเลยคือ มี 2 แบบให้เลือก
1.ไม่ต้องมี layout manager
2.มี layout manager

1.ถ้าไม่มี เราก็สร้าง class ที่ extends JFrame แล้วก็ set ทุกอย่างให้ตัวเองได้เลย
เช่น
JButton ok = new JButton(“OK”);
add(ok);
setTitle(“Absolute positioning”);
setSize(300, 250);

2.ถ้ามี เราก็จะใช้ JPanel เป็นตัวแทนของ Layout ประเภทต่างๆ
แล้วก็มี JFrame frame = new JFrame(“name”); อยู่บนสุดของทุกอย่าง (มี JPanel หลายๆตัวอยู่ข้างใน)
อยากจะให้เป็น Layout อะไรก็เซ็ตเข้าไปที่ JPanel
เช่น
JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout());
panel.setLayout(new GridLayout(5, 4, 5, 5));

JPanel ก็จะมี components หลายๆ อย่างอยู่ข้างใน

ก็ต้องไปดูว่ามี components อะไรให้ใช้บ้าง ซึ่งจะคล้ายๆกับ form ของ HTML

สุดท้ายที่สำคัญคือ การปิด ถ้าเรากดปุ่ม X ขวาบน มันจะทำการซ่อนเท่านั้นแต่โปรแกรมไม่ได้ถูกปิด
มันยังรันอยู่ ดังนั้น ถ้าเราต้องการปิดเราต้องใส่ code การปิดเอง
frame.addWindowListener(new WindowAdapter(){
public void windowClosing(WindowEvent e){
System.exit(0); //calling the method is a must
}
});

ที่มา:http://zetcode.com/tutorials/javaswingtutorial/
และ http://www.javalobby.org/java/forums/t17933