เปิดไฟล์วีดีโอด้วย 2 Subtitle

คือตอนแรกต้องการจะตรวจดูซับของไฟล์วีดีโอที่ทำการแปลงไว้
แต่มันยุ่งยากต้องมาคอยกดทีละซับ จึงลองหาดุว่ามันมีไหมให้เราเปิดพร้อมกันไปเลย
พอลองหาดูมันก็เจอ https://www.raymond.cc/blog/playing-two-subtitles-at-the-same-time-in-dvd-player-and-computer/
เลือกใช้โปรแกรม Potplayer
การตั้งค่าให้มันเปิดทั้งสองเลยตลอดทุกครั้งที่เปิดไฟล์
Preferences > Subtitles > Language/Sync/Other > Turn on 2nd subtitle

ตรงช่อง Preferred languages
ถ้าเราเลือกแสดง menu อังกฤษมันก็จะใส่เป็น encc eng en english ให้อัตโนมัติ
ถ้าเราเปลี่ยนเป็นไทยมันจะได้เป็น thcc tha th thai

การเปลี่ยนภาษา
Preferences > General > Language