เติม E20 ดีมั้ย เห็นคนอื่นเติมแล้วมันวิ่งได้ ถึงแม้ไม่ได้เป็นรถใหม่รุ่น 2008

ตอบ ไม่ดี เพราะ ถึงการเติมจะประหยัดขึ้นก็จริง แต่ในระยะยาวจะเกิดผลเสีย คือ Eternal เข้าไปกัด ทำลายส่วนของเครื่อง เครื่องไม่ได้ออกแบบมาให้ทนกับการกัดของ Eternal