เงินเดือน ผู้บริหาร บริษัทใหญ่เมืองไทย

www.khanpak.com/11184-ส่อง!-เงินเดือน-ผู้บริหาร-บริษัทยักษ์ใหญ่เมืองไทย.html
www.toro.in.th/641/เงินเดือนผู้บริหาร-ปี-2553.html

ขอ copy มาลงบางส่วน

ค่าเหนื่อย “ผู้บริหาร” บจ. ประจำปี 2552
1.ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ TPIPL เฉลี่ย 2,849,540 บาท/เดือน

2.เศรษฐา ทวีสิน SIRI เฉลี่ย 2,470,833 บาท/เดือน

3.ชาติศิริ โสภณพนิช BBL เฉลี่ย 2,224,537 บาท/เดือน

และจากอีกเว็บหนึ่ง อารจจะคนละปี
1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
มี ผู้บริหาร 5 ราย ได้ค่าตอบแทนรวม 179,524,900 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 35,904,980 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 มีรายได้ต่อคนเดือนละ 2,992,081 บาท

2.บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ บริหารมีทั้งหมด 6 ราย ได้ค่าตอบแทนรวม 184,190,000 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 30,698,333 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 มีรายได้ต่อเดือนคนละ 2,558,194 บาท

3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ บริหารมีทั้งหมด 9 คน ได้ค่าตอบแทนรวม 268,340,000 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 29,815,556 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 2,484,629 บาท