เข่าเสื่อมเป็นเรื่องธรรมชาติ

ทุกคนต้องเจอเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่เราทำได้คือ พยายามประคองไว้ให้ดีที่สุด
โดยทั่วไปอาการข้อเข่าเสื่อมจะเริ่มเป็นในวัย 40 ปี
กิจกรรมที่ทำให้เกิดข้อเสื่อม เช่น การนั่งงอเข่า นั่งพับเข่า
คนอ้วนมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อม ควรควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนมากเกินไป
ฝึกวินัยการรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารมื้อเช้าทุกครั้งให้มากพอ ส่วนกลางวันลดปริมาณลง และเย็นลดปริมาณให้น้อยที่สุด

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1391683907