เขียน script ให้เหมือนกับเรากด link


logout

$(“#send”).click(function() {
$(“#logout”).click();
});

เรากำหนดให้ เป็นตัวที่ถูก click แบบนี้มันจะไม่ได้
เราต้องเปลี่ยนมาเป็น ให้ element ที่อยู่ข้างใน
เป็นตัวที่ถูก click

logout

เมื่อเปลี่ยนให้ตัวที่ถูก click เป็น ที่อยู่ข้างใน มันก็จะทำงานได้ตามปกติ