ฮัลโหลบ้านและบรอดแบนด์รายเดือน

3 ค่ายดังบรอดแบนด์คือ True, tot, 3bb
ปัจจุบันปี 2558 มี AIS มาร่วมแข่งขันด้วย

3ค่ายโทรศัพท์พื้นฐานคือ TOT, TRUE, TT&T

ค่ายมือถือ true, ais, dtac
เจอ CAT มีขายซิมโทรศัพท์ด้วย ค่าเน็ต 3G ถูกด้วย

ทีนี้อยากรู้ว่าเบอร์บ้านเราเป็นของอะไร มีแนะนำไว้แบบนี้คือ

“ในเขตกทม.และปริมณทล
+++เบอร์บ้านถ้าขึ้นต้นด้วย 2,3,4,5 เช่น 02-2345678 จะเป็นของ TOT
+++เบอร์ขึ้นด้วย 6,7,8,9 เช่น 02-6789999 เป็นของ TRUE ”

แล้วคำถามต่อมาคือถ้าจะใช้เน็ต 3BB มันจะต้องใช้เบอร์ของค่ายไหน?
เห็นว่าเบอร์บ้าน tot ใช้ เน็ตของ 3BB ได้ แล้วเบอร์บ้านของ True ล่ะ ใช้ได้มั้ย

ทดสอบความเร็วเพื่อเก็บสถิติ ที่ http://www.speedtest.or.th/
ผลคือ
“6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการจาก TRUE เข้าทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมากที่สุด จำนวน 720,064 ครั้ง รองลงมาเป็นผู้ใช้จาก TOT 718,263 ครั้ง และ 3BB 436,962 ครั้ง”
“การดาวน์โหลดเฉลี่ยอยู่ที่ 70% ของความเร็วที่ลูกค้าซื้อบริการ ขณะที่ความเร็วในการอัพโหลดอยู่ที่เพียง 11% เท่านั้น”

TRUE มีความเร็วในการดาวน์โหลดมากที่สุด รองลงมาคือ 3BB/NET TOT และ CAT
CAT มีความเร็วในการอัพโหลดมากที่สุด รองลงมาคือ TOT TRUE และ 3BB/MAXNET
บวก ลบ คุณ หารแล้ว TRUE ดีสุด tot กับ cat พอกัน 3BB อันดับสุดท้าย

” ตลาดบรอดแบนด์ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ กลุ่มทรู มีฐานลูกค้า 2.1 ล้านราย, 3บีบี มีฐานลูกค้า 1.67 ล้านราย และทีโอที มีฐานลูกค้าที่ 1.5 ล้านราย ซึ่งการเข้าสู่ธุรกิจนี้ของเจ้าตลาดโทรศัพท์มือถือเอไอเอสจะทำให้การแข่งขัน รุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน”

“ปัจจุบันทรูบรอดแบนด์มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 38% ในแง่รายได้ และประมาณ 36% ในแง่จำนวนผู้ใช้บริการ”

สัดส่วนโทรศัพท์บ้าน TOT 60% TRUE 28.5% TT&T 11.5%

keyword:ธุรกิจบรอดแบนด์, fixed line Operators (โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์บ้าน)

ความรู้เพิ่มเติม: 3bb เป็นของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1265859947
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1247216061
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1422501624
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428041184
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1363144785
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1289881551&grpid=00&catid=no
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1260532138
http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/04/3-04-2014-SAREE-TELE-CP-Thailand.pdf
http://www.khajochi.com/2015/04/5-reason-why-true-online.html
https://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110217012214AAi6AtG