อุ่นด้วยไมโครเวฟ 800 วัตต์ 30 วินาที

เวลาซื้อพวกของกินจาก 7-11 มันจะบอกวิธีการอุ่นไว้ แต่เครื่องไมโครเวฟที่มันไม่มีบอกวัตต์

เลยลองหาข้อมูลตามออนไลน์ที่เขาแนะนำคือให้เข้าไปดูเลยว่าไมโครเวฟของเรารุ่นอะไรมีกำลังวัตต์สูงสุดเท่าไหร่

แล้วเอามาคิดเป็น % เลย เช่นเครื่องที่บอกว่า อัตรากินไฟ 800 ก็แปลว่าเราบิดไปขวาสุดมันคือ 800 วัตต์ ถ้าบิดไปตรงกลางก็คือ 400 วัตต์