หาโปรแกรม AntiVirus และ Clean พวก Junk Files ใน Android

หาจากใน Play Store ตรงหัวข้อ TOP FREE

100 อันดับแรก วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ประเภท Clean

-SuperB Cleaner 50 ล้าน Downloads, 4.2(662k Rate)

-Turbo Cleaner 10 ล้าน Downloads, 4.2(352k Rate)

-Clean Master 500 ล้าน Downloads, 4.7(35m Rate)

ประเภท AntiVirus

-360 Security 100 ล้าน Downloads, 4.6(13m Rate)

-CM Security 100 ล้าน Downloads, 4.7(19m Rate)

ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ