สิ่งที่ Elliot ทำตอนเปิดไฟล์ภาพจากแผ่น CD ใน Mr. Robot Episode 8

geekwire.com บอกว่า Elliot using a virtual machine to open his CDR files, which is good OpSec.

คือเขาใช้ linux เป็น os หลักแล้วใช้ VM เป็น Windows 8.1
เขาใส่แผ่นเข้าไปแล้วเปิดกับ VM
โดยใน VM ก็มีโปรแกรม DeepSound เพื่อเปิดไฟล์ลับที่ซ่อนไว้ในเพลง
แล้วเอารูปข้างในมาเปิดดูกับ linux ข้างนอก VM

http://www.geekwire.com/2015/mr-robot-rewind-mostly-accurate-tech-in-a-mind-blowing-episode-8/