สำรวจความต้องการของตลาด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 2013

สรุปเทคโนโลยีที่มีความต้องการของตลาดโดยสามารถดูได้ตามกราฟ

1.Server = Tomcat, JBoss

1.server

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Database = Oracle, MSSQL

4.database

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Framework = Spring
2.framework

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ORM = Hibernate

3.orm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Build = Maven

5.build

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Control = GIT

6.control