วิธีทำให้ Windows 10 พิมพ์ไทยและทำงานกับภาษาไทยได้

2021-08-21

เข้าไปที่

Control Panel > Region > Language preferences

หรือ Start > Settings > Time & Language > Language

จากหน้านี้จะมี 2 จุดที่เราต้องทำ คือ

1.Add a language

กด Add a language แล้วเลือก Thai

เรียบร้อยเลย ไม่ต้องเลือกว่า Thai Kedmanee หรือ Thai Pattachote หรือ Thai Kedmanee (non-ShiftLock) อะไรเหมือนสมัยก่อนแล้ว

Windows มันเลือกไทย เกษมณี(Thai Kedmanee) ที่เป็นตัวธรรมดา ไม่ใช่ non-ShiftLock ให้เราเลย

 

2.ทำให้ Notepad มัน save ไทย อ่านไทย รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ให้ทำงานกับภาษาไทยได้

จากหน้าเดิมกดเข้าไปที่ Administrative language settings

หรือสามารถเข้าได้จาก Control Panel > Region แล้วเลือก Tab Administrative

พอเข้ามาแล้ว ตรง Language for non-Unicode programs เลือก Change system locale…

เลือก Thai (Thailand) กด OK และ Restart

 

3.ถ้าจะเปลี่ยน hot keys สำหรับสลับภาษาที่จะพิมพ์

จากหน้าเดิม กดเข้าไปตรง Keyboard > Input language hot keys

เลือก Between input languages

แล้วกด Change Key Sequence…

แล้วเลือก Grave Accent

ถ้าไม่เปลี่ยนเวลาจะเปลี่ยนภาษาก็ใช้ Left Alt + Shift เหมือนเดิมก็ได้