วิธีทำให้ Windows 10 พิมพ์ไทยได้

มี 2 ขั้นตอนคือ

1.Add a language

เข้าที่ Control Panel > Language แล้วเลือก Add a language

โดย Default มันจะเป็น ไทย เกษมณี(Thai Kedmanee) ที่เป็นตัวธรรมดา ไม่ใช่ non-ShiftLock

และปุ่มกด hot keys สำหรับเปลี่ยนภาษา อยู่ที่เดิมคือ Control Panel > Language > Advanced settings

แล้วมันจะมีลิ้งชื่อ Change language bar hot keys กดเข้าไป

กดอีกทีที่ Change Key Sequence แล้วเลือก Grave Accent

2.ทำให้ Notepad มัน save ไทย อ่านไทย รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ให้ทำงานกับภาษาไทยได้

เข้าไปที่ Control Panel > Region แล้วเลือก Tab Administrative

กด Change system locale เลือก ไทย