วัคซีนเสริมแบบพิเศษสำหรับเด็ก มีความจำเป็นหรือไม่

“ความพร้อมทางด้านการเงิน ถ้าไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน แนะนำให้ฉีดวัคซีนทุกตัว และแบบที่ดีที่สุดไปเลย”
-medicarezine

“การพิจารณาของคุณพ่อคุณแม่คงต้องขึ้นกับแต่ละครอบครัวทั้งเศรษฐานะ ลักษณะการเลี้ยงดู และสุขภาพของเด็กเอง”
-motherandchild

“หมอ (ที่ทำงาน) บอกว่า ถ้ามีกำลังทรัพย์มากพอ ไม่ค่อยเดือนร้อน อะไร ก็ฉีดค่ะ”
-PAKASAI @ pantip

“ข้อดีของวัคซีนเสริม = ป้องกันโรค
ข้อเสียของวัคซีนเสริม = แพง เด็กต้องเจ็บตัว”
-WanNueng @ bloggang

สรุป ถ้ามีเงินก็ควรจะฉีดเสริมพิเศษ เพราะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรค

ที่มา
1.http://medicarezine.com/2012/03/child-vaccination/
2.http://motherandchild.in.th/content/view/286/113/
3.http://topicstock.pantip.com/family/topicstock/2012/02/N11707463/N11707463.html
4.http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ourstory&month=28-05-2013&group=14&gblog=2

เพิ่มเติมความรู้เรื่อง วัคซีนสำหรับเด็ก
https://www.facebook.com/457272571020591/photos/a.463528530394995.1073741828.457272571020591/463688827045632/?type=1&permPage=1