ราคาตลาดของธนาคารต่างๆ

รวบรวมมาจาก http://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=BANK&language=th&country=TH

2013-11

www.scb.co.th SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ 5.66 แสนล้านบาท
www.kasikornbank.com KBANK : ธนาคารกสิกรไทย 4.37 แสนล้านบาท
www.bangkokbank.com BBL : ธนาคารกรุงเทพ 3.83 แสนล้านบาท
www.ktb.co.th KTB : ธนาคารกรุงไทย 2.76 แสนล้านบาท
www.krungsri.com BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2.33 แสนล้านบาท
www.tmbbank.com TMB : ธนาคารทหารไทย 1.21 แสนล้านบาท
www.thanachart.co.th TCAP : บริษัท ทุนธนชาต 0.44 แสนล้านบาท
www.cimbthai.com CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 0.43 แสนล้านบาท

วิธีการดูแบบง่ายๆคือ
http://www.settrade.com/C04_08_stock_sectorcomparison_p1.jsp?txtSymbol=BBL

เข้าไปที่ settrade เข้าไปดูตัวไหนก็ได้แล้วเลือก อันดับในอุตสาหกรรม