มีหลายเหตุผลที่ทำให้รู้สึกดีกับ TISCO

1.กรรมการของที่นี่ ออกทั้งชุด ทุกปี ไม่มีการแบ่งออก 1 ใน 3 เหมือนที่อื่นๆ ซึ่งทำให้รู้สึกเลยว่าเขาค่อนข้างตรงไปตรงมาดี ออกทั้งหมด แล้วเลือกใหม่ทั้งหมดทุกปี ถึงแม้จะได้กลับมาเป็นกรรมการอีกครั้งทุกคน (ส่วนมากทุกๆที่ พอออกก็กลับมาใหม่อีกอยู่ดี เพราะคนลงคะแนนไม่เห็นด้วยมันน้อยมาก ผลโหวตก็เป็น เห็นด้วย 99% แทบทุกคน) แต่อย่างน้อยของ TISCO ก็ทำให้รู้สึกถึงความจริงใจได้

2.การลงคะแนน เขามี 3 อย่าง 1เห็นด้วย 2ไม่เห็นด้วย 3งดออกเสียง โดยทั่วไปถ้าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเขาให้แสดงตัว แต่ถ้าไม่แสดงตัว นั่งอยู่เฉยๆก็จะแปลว่า เห็นด้วย ดังนั้นผลการนับคะแนนเลยเป็นเห็นด้วยส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับ งดออกเสียงจะน้อยมากๆ แต่ของ TISCO เขามองว่าการนั่งเฉยๆให้แปลว่า งดออกเสียง ถ้าจะเห็นด้วยก็ต้องลงคะแนนว่าเห็นด้วยเท่านั้น ผลคะแนนของ TISCO เลยกลายเป็น งดออกเสียงเสียเยอะ(เป็นล้านเสียง) แต่ก็ถือว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับ เห็นด้วย(หลายร้อยล้าน) แต่ก็เหมือนเดิมคือทำให้รู้สึกว่าเขาจริงใจดี ไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วก็ตีความไปว่าเห้นด้วย แต่เขาบังคับเลยว่าถ้าจะเห็นด้วยก็ต้องแสดงออกว่าเห็นด้วยจริงๆ ไม่ใช่นั่งเฉยๆ

3.การตอบคำถาม ตอบแบบจริงๆ พยามอธิบาย ตอบแบบให้ความรู้สึกว่าเขากำลังทำงานให้เรา ซึ่งมันก็ถูกอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้น แต่ที่อื่นๆคือ เหมือนพวกกรรมการเป็นใหญ่ที่พวกเราต้องง้อและขอร้องให้ช่วยทำงานกันหน่อย ช่วยขยันกันหน่อย ช่วยดูแลผลประโยชน์และเงินของบริษัทหน่อย เพื่อพวกผู้ถือหุ้นตาดำๆ ซึ่งรู้สึกว่าเขาไม่เห็นหัวพวกเราเลย ตอบคำถามแบบขอไปที 9ล9 แต่ของ TISCO เขาพูดชัดว่าถ้าตอบไม่ดีก็อย่าเลือกให้ได้กลับมาทำงาน เขาวางตัวไว้ชัดเจนว่าเขามาทำงานให้เรา เราเป็นใหญ่และมีสิทธิ ถ้าเราเห็นว่าใครไม่ดีก็อย่าเลือกมาเป็นกรรมการ