มนุษย์โบราณสูง 2-3 เมตร

ที่มาจากที่นี่

Fossil Giants: Ancient Men Over 7 ft. Tall

เคยอยู่บนโลกนี้มาตั้งแต่ 5000 ปี แสนปี 2ล้านปีที่แล้ว

สูง 2-3 เมตร

เพิ่มเติม

http://gruel.perso.neuf.fr/francais/evolution2_genre_homo.htm