ปัญหา มองไม่เห็นไฟล์ : ใน dropbox

เจอปัญหาว่าใน windows มันจะมองไม่เห็นไฟล์ที่มีตัว “:” ปนอยู่ในชื่อ

แต่ถ้าเปิดดูผ่านเว็บจะมองเห็นตามปกติ เปิดกับ mac เปิดกับ android มองเห็นหมด ยกเว้นใน windows

วิธีแก้ก็คือ เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นก็จะมองเห็นตามปกติครับ