บัตรไอบาท เห็นว่าเป็นการเติมเงินแบบใหม่

ยังไม่ได้ดูว่ามันคืออะไร
สนใจอ่านรายละเอียดที่
http://www.ibaht.com
และ http://www.booth99.com