บริหารร่างกายให้ได้ผลแบบรวดเร็ว

นอกจากความรู้เดิมที่รู้กันอยู่แล้วก็อยากจะหาทริกเล็กๆน้อยๆมาช่วยให้พัฒนาได้ดีขึ้น

1.ก่อนบริหารร่างกายกินอาหารที่ให้พลังงานและย่อยช้า เช่นกินข้าว เพื่อให้มีแรงในการเล่นเยอะๆ
หลังบริหารเสร็จกินโปรตีนที่ย่อยเร็ว ประมาณ 40 กรัมทันทีที่บริหารเสร็จ หรือกินอาหารภายใน 1 ชั่วโมงหลังบริหาร ง่ายๆเลยคือเวย์กับนม

2.harder not longer คือบริหารให้เต็มที่ภายในเวลากระชับ (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง)

3.เปลี่ยน REP RANGE ทุก 2-4 สัปดาห์ คืออย่าให้เหมือนเดิมตลอด ต้องเปลี่ยนบ้าง น้อยแต่หนัก สลับ เบาแต่มาก เพื่อให้กล้ามเนื้อมันต้องปรับตัวตลอดเวลา จะพัฒนาได้เร็ว
หรืออีกเว็บบอกว่าเพิ่มตลอดทุกๆอาทิตย์

4.เน้นหนักที่ big muscle groups คือ leg, back and chest

5.push to the limits คือการยกจนยกครั้งต่อไปไม่ขึ้นแล้วนั่นคือการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเติบโต

ที่มา
1.http://www.bodybuilding.com/fun/phano89.htm
2.http://www.bodybuilding.com/fun/9-ways-to-gain-muscle.htm
3.http://www.muscleandstrength.com/articles/truth-rep-ranges-muscle-growth
4.http://buildthemuscle.org/bodybuilding/how-to-gain-muscles-fast/
5.http://www.fitnessviking.com/how-to-build-chest-muscle-fast/9/