ท้องเฟ้อ ท้องขึ้น ท้องอืด

มาทำความรู้จักกับ 3 คำนี้
เริ่มจาก ท้องเฟ้อ กับ ท้องขึ้น ถือว่าเป็นศัพท์คำเดียวกัน มีความหมายว่า ลมในท้องมันเฟ้อขึ้น
คำต่อไปคือ ท้องอืด แปลว่า อึดอัด(ซึ่งเป็นผลมาจากท้องขึ้น)

วิธีจำก็คือ
ท้องเฟ้อ/ท้องขึ้น = ลมเฟ้อขึ้น
ท้องอืด = อึดอัด