ท่าบริหารร่างกายที่เหนื่อยเปล่า

http://www.stack.com/2014/05/30/exercises-that-waste-your-time/

มี 2 ท่าที่ไม่คิดว่าจะถูกวิเคราะห์ว่าไม่เกิดประโยชน์

1.คือท่า กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง เหตุผลคือ มันไม่มีน้ำหนักที่จะทำให้เหมาะแก่การยกเลย คือ เบาเกินก็ ไม่เกิดอะไร
แต่ถ้าใส่หนักมันก็ยกไม่ไหว ท่ามันทำให้ไม่ได้ใช้แรงจากต้นแขนด้านหลังเลย

2.ท่าบริหารหน้าอก ท่า Fly