ทำ WinMerge ให้มัน แสดงผลการ compare ทุกไฟล์

เวลาเปรียบเทียบโฟลเดอร์มันก็เห็นความแตกต่างของไฟล์ แต่จะไม่เห็นความแตกต่างของ subfolder

สามารถทำให้แสดงผลการเปรียบเทียบทุกไฟล์โดย เข้าไป Edit > Options > Shell Integration

เลือก Include subfolders by default

และการปรับให้มันเทียบโดยใช้ UTF-8 ไปที่

File > File Encoding…

codepage loading ที่จะใช้

Thai Windows 874 ใช้ 874

Unicode UTF-8 ใช้ 65001