ทำให้ Windows ทำงานเร็วขึ้น

จาก [1] มี 2 อย่างที่น่าสนใจคือ

Limit how many programs run at startup

Turn off visual effects

เริ่มจากข้อ visual effects ก่อนเลย คือ เมื่อก่อนเคยลองใช้งานดูมันมีให้เราเลือกว่าจะเอาสวยหรือจะเอาเร็ว

ซึ่งพอเราเลือกเอาการทำงานเร็ว ปรากฏว่ามันเปลี่ยน Theme ของ Windows เป็นแบบเก่าหมดซึ่งพอเปลี่ยนกลับไปเลือกแบบสวยมันดันไม่เปลี่ยนกลับให้เหมือนเดิม

มาคราวนี้เลยไม่กล้าจะไปยุ่งกับมันแล้วจึงต้องหาข้อมูลก่อน

[2] อันนี้แนะนำให้ไม่เอาพวกนี้

  • Fade out menu items after clicking
  • Enable transparent glass (you will lose the cool Aero look though)
  • Animations in the taskbar
  • Fade or slide menus into view
  • Fade or slide Tool Tips into view
  • Animate windows when minimizing and maximizing
  • Show shadows under windows
  • Slide open combo boxes

และบอกว่าสามารถใช้วิธีเข้าไปเปลี่ยนที่ control panel ได้ด้วย

[3] อันนี้บอกเอาออกหมด เหลือไว้ 2 อันคือ

use visual styles on windows and buttons

smooth edges for screen fonts.

[4] อันนี้บอกว่าไม่เลือกพวกนี้

Animate controls and elements inside windows (only in Windows Vista, 7, 8/8.1 and 10)
Animate windows when minimizing and maximizing
Animations in the taskbar and Start Menu (Windows 7) or Animations in the taskbar (Windows 8, 8.1 and 10)
Fade or slide menus into view
Fade or slide ToolTips into view
Fade out menu items after clicking
Save taskbar thumbnail previews (Windows 7, 8, 8.1 and 10)
Show window contents while dragging
Slide open combo boxes
Slide taskbar buttons (only in Windows XP and Vista)
Smooth-scroll list boxes

[5] บอกว่าเอาออกหมด เหลือไว้อันเดียวคือ

Use visual styles on windows and buttons.

[6] แนะนำอันที่ควรปิดไปคือ

Animate windows when minimizing and maximizing
Animations in the taskbar and Start Menu
Enable transparent glass
Fade or slide menus into view
Fade or slide ToolTips into view
Fade out menu items after clicking
Show shadows under windows
Slide open combo boxes

2 กับ 6 ตรงกันทุกอันเลย

ลองเอาออกตามที่แนะนำยกเว้น enable transparent glass

เข้า msconfig แล้วเอาอันที่ไม่ได้ใช้ออกด้วย

 

 

1.https://support.microsoft.com/en-us/help/15055/windows-7-optimize-windows-better-performance

2.http://www.thewindowsclub.com/disable-visual-effects-windows

3.http://www.pcsnippets.com/tutorials/configuring-the-visual-effects-for-better-performance-in-windows-7/12

4.https://www.winhelp.us/disable-visual-effects-in-windows.html

5.http://www.online-tech-tips.com/computer-tips/simple-ways-to-increase-your-computers-performance-disable-visual-effects-in-the-performance-options-tab/

6.http://www.techsupportalert.com/content/how-adjust-visual-settings-windows-7-best-performance.htm