ทดสอบการ Compress ข้อมูล

zip ของ windows
7z ของ 7z(Default)
zip ของ 7z(Default)
7z ของ 7z(Fastest+LZMA2)
7z ของ 7z(Fast+LZMA2)

ไฟล์ที่ทดสอบประกอบด้วยหลายประเภทเป็นพวกเอกสาร เสียง วีดีโอ รวมขนาด 165 MB

ผลการทดลอง
zip ของ windows ใช้เวลา 36 Sec ได้ขนาด 126 MB
7z ของ 7z ใช้เวลา 33 Sec ได้ขนาด 115 MB
zip ของ 7z ใช้เวลา 8 Sec ได้ขนาด 125 MB
7z ของ 7z(Fastest+LZMA2) ใช้เวลา 12 Sec ได้ขนาด 123 MB
7z ของ 7z(Fast+LZMA2) ใช้เวลา 17 Sec ได้ขนาด 119 MB

การทดสอบอื่นๆ
http://www.tomshardware.com/reviews/winrar-winzip-7-zip-magicrar,3436-7.html
http://www.howtogeek.com/200698/benchmarked-whats-the-best-file-compression-format/

How Does File Compression Work?

What’s The Best File Compression Method? MakeUseOf Tests Zip, RAR & More