ตระกูลต่างๆของ Linux

เวลาจะ Download โปรแกรมเราจะงงว่าตัว Linux ที่เราใช้อยู่มันคือตัวไหนเช่น
ใช้ OpenSUSE แล้วเวลาจะ Download โปรแกรม SpiderOak มันมีให้เราเลือก
Debian Based
Fedora Based
Slackware Based

libreoffice/openoffice
Linux x64 (deb)
Linux x64 (rpm)

virtualbox
Debian-based Linux distributions = Ubuntu/Debian ?
RPM-based Linux distributions = Fedora/RHEL/openSUSE ?

dropbox
.deb = Ubuntu/Debian
.rpm = Fedora

หาว่าตระกูลไหนที่นิยมใช้ทำ Server (Linux For Server Hosting)

The Three Best Free Linux Distros For Server Hosting


Debian
CentOS
Ubuntu